Categories
Italiano Politica USA

Cumpari Panetta, Sent’ A’ Mmìa

Carissimu Cumpari Leon Panetta

Comu non essiri cuntenti ‘a sintiri chi ‘ddu furbacchiuni ‘i Obama sciglìu comu Capu Spiuni propriu ‘nu figghiu ‘i Sidernu? ‘U giurnali dici puru chi tu canusci propriu bbeni ‘a Calabria, parri ‘u dialettu e tto cugginu Mimmu s’arricorda tuttu ‘i tto vacanzi cinquanta anni fa.

E allura, Calabrisi ppi Calabrisi, sperandu chi ‘dda bona donna ‘i Dianne Feinstein nun faci ‘na camurrìa ppi tta confirmescion, pozzu dirti cacchi cosa puru ieu?

(1) ‘A CIA e’ sicuramenti cchina ‘i surici chi vogghiunu sulamenti vidirti fallire. Statti attentu. ‘U megghiuri metudu e’ cangiari chianu chianu tutti i capi cchiu’ ‘mportanti, e solu dopu fari ‘a rivoluzione (ppi esempiu, pinsandu ‘a nu pocu i moralita’, dopu tutta ‘dda tortura)

(2) ‘Natra cosa chi dovristi cangiari e’ ‘a struttura da’ sicurezza ‘mmericana. FBI, CIA, NSA e adessu puru Homeland Security, chista e’ ‘a ricetta sulamenti ppi ‘nna lutta ‘ntestina sinza fini.

(3) ‘Nun sacciu si ttu voj ristari ‘a CIA moltu tempu. Ma si ttu voj, ricurdati chi si Obama voli leggiri ‘na cosa, ma ‘a CIA scuprìu ‘natra, tu haj ‘a purtargli prima cchiddu ch’iddu voli. Ma poi parra cu iddu ppi spiegari bbeni ‘i cosi comu stannu. Almenu ‘nna vota, circa ‘i mustchari chi almenu unu teni ‘a ‘ntelligence, ‘nta Central Intelligence Agency.

(d) Anfini, quattchu dumandi chi ssi tu rispundi, pozzunu trasfurmarti in Eroe ppi seculi ddi seculi…ccu fu veramente ‘a ‘mmazzari ‘i ‘ddu frati Kennedy? E Martin Luther King? E aund’esti ‘u corpu ‘i Jimmy Hoffa?

Leave a Reply - Lascia un commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.